Formation de Watsu (water shiatsu)

Watsu basic : 4-5 mai 2024

                       1-2 juin 2024

 Watsu 1:      22-26 mai 2024

                       3-7 juillet 2024

 Watsu 2 :      17-22 septembre 2024

 

Formation de Woga (water yoga)

 13-21 juillet 2024

 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter, merci.

 

.

watsu-valais.ch